Soukromníci: Podporujeme důkladnou ochranu vnějších hranic Evropské unie vůči nelegálním imigrantům.

Tisková zpráva parlamentní Strany soukromníků České republiky. V současné době ji v Parlamentu ČR zastupuje senátor Ivo Valenta a Miloš Vystrčil. 

STANOVISKO STRANY SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY K IMIGRACI

Nesouhlasíme s jakýmikoliv povinnými kvótami na přerozdělování islámských imigrantů. Nesouhlasíme s financováním organizací, které se věnují začleňování islámských imigrantů do společnosti v České republice. Souhlasíme s finanční podporou České republiky zemím řešícím migrační krizi mimo hranice Evropské unie. Podporujeme důkladnou ochranu vnějších hranic Evropské unie vůči nelegálním imigrantům. Dokument schválilo Rozšířené předsednictvo SsČR dne 24. 11. 2016.

sscr

Komentáře