SPRÁVNÁ ISLÁMSKÁ ŽENA NESMÍ POCÍTIT ORGASMUS. ŽENA JE V ISLÁMU NUTNÉ ZLO. KDYBY ISLÁMŠTÍ VĚDCI PŘIŠLI NA TO, JAK „VYRÁBĚT“ DĚTI BEZ ŽEN, OKAMŽITĚ BY JE DALI VYHUBIT.

Islám stále potřebuje nové bojovníky, teroristy, djihadisty, imámy, vojáky, zabijáky a vrahy. Pouze proto mohou ženy ještě fungovat jako inkubátory. Ale při prvním projevu něčeho jiného, než je absolutní oddanost, je žena trestána, mlácena, zabíjena, kamenována. Emancipované ženy jsou pronásledované. Musí se skrývat. Ostatní žijí jako otrokyně.

Islám chce v ženách vyvolat pocit studu, méněcennosti a viny za to, že se narodila jako žena. Novodobý islám nutí ženy se zahalovat. Ne proto, že jsou výjimečné, ale naopak proto, aby se tyto ženy cítily bezcenné a jako přítěž. Poslušná, pokorná, odevzdaná, závislá na svém muži. Pakliže žena nepracuje a pouze rodí děti, nevzdělává se, je degradována na primitivní stvoření. Nic jiného neznají. Od mala v tom vyrůstají.

Ženy, které přistoupí na to, že budou chodit na veřejnosti zahalené a i na plážích chodí v burkinách, se vrací myšlením do středověku. Ano, tenkrát se ženy strojily jinak než dnes a neodhalovaly ani kotník. Ale obličej zůstával vždy ozdobou a odhalen. Žádné pytle na hlavách tenkrát ženy nenosily.

Naše ženy jsou sebevědomé a nejsou zakomplexované. Rády ukazují obličej, krk a oblá ramena, štíhlý pas. Zadek v upnutých kalhotách, plná stehna a zapálená lýtka. A vědí, že muži, kteří jsou na to zvyklí, si o nich nebudou myslet, že je to coura, děvka, levná kurva. Ta věčná hra mužů a žen se odehrává každodenně na našich ulicích. Ženy lákají muže a rády si užívají jejich obdivných pohledů. Ženy jsou svobodné. Žena vábí a muž ženu ELEGANTNĚ dobývá. Záleží pouze na ženě, s kým ona chce nebo nechce.

V islámu tuto volbu žena nemá. Islámské ženy jsou o tuto roli žen jako vábničky ochuzeny. Musí jít s tím, komu ji prodají už třeba ve 12 – 13 letech.  Žena má cenu jedné až dvou ovcí.

Ženy, které nestudují, nechápou svoji funkci ve světě. Její funkce je nejen děti rodit, ale rodit je do emancipovaného prostředí, kde se dívky nemusí bát znásilnění jenom proto, že nemá na hlavě pytel. Přirozenost mužů je ženy dobývat. Ale ne je bít, kamenovat, vraždit, znásilňovat, otročit, omezovat, podceňovat, terorizovat.

Muž a žena by si měli být rovni. Žena ví, jak je krásná a svými vnady ho může získat. Jakmile žena ztratí možnost flirtovat, stává se z ní jen objekt k ukojení mužovy potřeby. Nebo k ukojení muž použije osla nebo jiné zvíře, jak mu to asi přikazuje korán.

Protože se mladí muži nemohou stýkat s ženami před svatbou, stávají se z nich zvířata. Bezcitní primitivové, kteří vidí v každé ženě nečistou děvku, když nemá na sobě pytel. Tím že islám striktně odděluje mladé muže od mladých žen, nemají mladí muži schopnost být galantní, milí. Berou si ženu násilím. Je to nezdravé, nepřirozené, nebezpečné a ponižující. K ženám se islám chová jako inkvizitor. Ty ses na někoho podívala? Někdo se podíval na tebe? Ukamenovat, zmlátit! Ty čarodějnice. Ty se nemáš na kohokoliv dívat. Ty nemáš mít žádné city. Ty jsi pouze žena. Uřežme jí klitoris! A to dřív, než dospěje. Aby nepřišla na nečisté myšlenky.

Islám je něco jako inkvizice. Vidí v ženách čarodějnice, které mámí mužům hlavy. Žena musí trpět za to, že je žena. Žena musí trpět za to, že má rodit děti. Že ji muži přece jen ještě potřebují.  Žena tu není proto, aby přemýšlela, aby se vzdělávala, aby obohacovala kulturu. NE. Islám se stále více a více radikalizuje a islámské ženy jsou pokořovány, nedoceňovány, otročeny, znásilňovány a vražděny.

Islám ženu degraduje na inkubátor. Kdyby islámští vědci přišli na to, jak se rozmnožovat bez ženy, okamžitě by dali všechny ženy vyvraždit. Ženy jsou pro ně nečisté, proto jim musí uřezávat klitorisy, aby náhodou žena nepocítila při sexu potěšení nebo požitek.  O orgasmu ani nemluvě!

Žena je v islámu na posledním místě, ještě po domácích zvířatech a všichni ti, kdo v takovéto doktríně vyrůstají, neznají nic jiného a přijímají to, jako to jediné správné a tento koloběh se nedá přerušit. I v Evropě jsou děvčátka obřezávána. Mladé ženy se stávají obětí vraždy ze cti, kdy otec nechá synem dceru zavraždit proto, že se pokusila žít podle svého a tím došlo k pohaně rodinné cti.

Ženy, které podporují obřízku svých dcer, prodávají je ve 12 letech, tyto ženy neumějí už jinak. Namlouvají dcerám, že jsou nečisté, že nesmějí mít svoje pocity a myšlenky. Že po nich každý může hodit kamenem a může je mlátit a otročit. Že nemá právo se bránit všem těm ústrkům, ponížení, znásilnění.  Že je na úrovni osla. Že i manžel ji může znásilňovat, jak a kdy se mu zachce.

Už i v Anglii se provádějí ženské obřízky se souhlasem rodičů, i když je to ilegální. Je velice těžké je přesvědčit, že by si jejich dcery zasloužily něco jiného. Jejich dcery si zaslouží být ctěny a milovány. Kultura, která si neváží ženy a neopěvuje její krásu, je primitivní a odsouzeníhodná.

Jana Yngland Hrušková, herečka a zpěvačka

hruskova

Komentáře