Teolog Kalous: Každý člověk je unikát.

Co máme na mysli, když říkáme, že je něco unikátní? Určitě něco vzáceného, drahého, originálního, například vzácné perly. Ty patřily už od starověku k nejvzácnějším a nejdražším šperkům na světě. Od antických dob až do dneška jsou za nejbohatší naleziště perel považovány 3 oblasti: první je mezi Celjlonem (Srí Lankou ) a Indií, druhá je v Perském zálivu a třetí v Rudém moři. Okouzelíní perlami podlehla i amerika. Dobrodruzi a hledači pokladů patrali v řekách, v jezerech a potocích po perlorodkách a perlách. Lov perel byl zvláště v moři velmi nebezpečný. Lidé jsou ochorni riskovat kvůli věcem, které jsou krásné a žádané i svůj život. A jakou tedy hodnotu má náš lidský život?

Každý člověk je unikát, kterého stvřil Bůh, tak  jak o tom můžeme číst v božím slovu v Bibli v Žalmu 139/13 a v Žalmu 139/16. On nás už naprogramuje dopředu. Na světě se nenajde nikdo, kdo by byl přesně takový, jako je naše já. Vzhled, hlas, charakterové vlastnosti, osobní návyky, inteligenece, osobní vkus, atd., to z každého člověka činí originál. I samotné otisky prstů každého odlišují od ostatních lidí.

Prostě stručně řečeno, každý člověk je unikát! Bůh stvořil mě, tebe a každého člověka ke svému obrazu. Dal každému z nás svobodnou vůli, rozum, tvůrčí schopnosti, ale také třeba schopnosti odpouštět, miklovat, smát se, plakat, radovat se i prožívat bolest. Tím vším je každý člověk unikátem.

Bůh není bezcitný, chladnokrevný vládce nebes. Jako náš Stvořitel a tvůrce cítí naše bolesti, nese s námi i nás smutek. má o nás neustálý zájem, chce být s námi v kontaktu. ( On k nám lidem hovoří skrze své slovo Boží – tedy Bibli). chce nám pomáhat a radit nám při cestě pozemským životem. Jakmile objevíme velikost Boží lásky k člověku, začínáme chápat podstatu hříchu. V čem spočívá? Otáčíme se k Bohu zády, jdeme si svou vlastní cestou. Pána Boha (Pána Ježíše Krista) na nic nepotřebujeme. Jeho láska a milost, vedoucí ke š´tastnému životu, se tak nemůže uskutečnit.

Bůh je však trpělivý a vyčkává. dává nám čas, protže nás stále miluje, i když si jej nevšímáme. Stále se na nás dívá jako na jedince nevyčíslitelné hodnoty. Nechce, abychom pro své hříchy a zápory umřeli, a ztratili tak možnost záíchrany před věčným trápením. Bible uvádí, že Bůh nás dokonce miloval tak, že dal svého jediného Syna, aby zemřel za hříchy všech lidí a tím nás lidstvo omilostnil, udělil nám amnestii. A “ v tom je láska“, říká Bible, “ ne, že my bychom si zamilovali Boha, ale on, že si zamiloval nás.“

Bůh nabízí každému odpuštění hříchů. Každému člověku chce dát nový, smyslplný život. Když člověk přijme Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a nechá jej, aby jeho život proměnil, stane se účastníkem nebeského království. Vyššího a slavnějšího cíle už nikdo nemůže dosáhnout!

Každý člověk je pro Boha cenný! Přestože lidi o Boha příliš nestojíˇa Pána Ježíše Krista přehlíží, může ho každý bez rozdílu věku, pohlaví, rasy,  ještě dnes, dokud trvá čas Milosti, aby byl přijat a byl mu dán nový život. Stačí i takováto modlitba, kde člověk vyjádří svoji víru a touhu po změně svého života: Pane Ježíši Kriste, věřím v tebe, prosím, pomáhej mě a předcházej, vše ať se děje dle tvé vůle.

Bc. Oldřich Kalous, 4.6.2015

DSC00458

Zdroj fotografie: Archiv Oldřicha Kalouse

Komentáře