To, co se zde děje, je likvidace kultury jako takové a obyvatelé Evropy jsou vhánění do kulturní deprivace.

Nedávno paní PhDr. Jiřina Šiklová nadávala národu, že kdo nechce migranty, je nevzdělaný. Tak k tomu bych měla následující poznámčičku:
„Kultura je emočně podmalovaná organizace zvyků a symbolů. Není nadstavbou, nýbrž podstatnou částí lidství. Citová a kulturní deprivace je stejně zlá jako hlad….“

To, co se zde děje, je likvidace kultury jako takové a obyvatelé Evropy jsou vhánění do kulturní deprivace, proti které cítí potřebu se bránit stejně jako proti sžíravému hladu. Pokud to paní „socioložka“ nechápe, měla by to být ona, kdo by měl jít vrátit diplom.

Jo – a kdybyste náhodou chtěli vědět, od koho je ten citát, tak vězte, že z naprostého klasika, kterého má mít paní Šiklová dávno sestudovaného: Josef Charvát: Život, adaptace a stres. Vydalo Avicenum, Praha 1973.

Paní Šiklová – jste nevzdělaná a hloupá.

JUDr. Klára Samková, Ph.D.

Zdroj: facebook

klára

Komentáře