Trump chce přesunout velvyslanectví USA do Jeruzaléma

Donald Trump přesune velvyslanectví USA v Izraeli do Jeruzaléma. S odkazem na lidi blízké novému prezidentovi je o tom přesvědčen starosta izraelského hlavního města Nir Barkat, jehož citují izraelská média i světové tiskové agentury. Pokud by k tomuto kroku došlo, jednalo by se o zásadní změnu v přístupu USA k otázce hlavního města Izraele, na jehož východní část si činí nároky palestinští Arabové.

Status Jeruzaléma

Podle plánu OSN na rozdělení tehdejšího mandátního území Palestina na židovský a arabský stát měl Jeruzalém zůstat samostatným městem. Po vyhlášení Státu Izrael zaútočily armády arabských zemí na židovský palestinský stát a pokusily se jej hned v zárodku zničit. Poté, kdy se Izrael ve Válce za nezávislost ubránil, stala se západní část Jeruzaléma součástí židovského státu a od roku 1949 jeho hlavním městem. Východní část Jeruzaléma obsadilo a anektovalo Zajordánsko.

Poté, kdy v Šestidenní válce v roce 1967 Izrael Jordánce porazil a vypudil z veškerého území na západní od řeky Jordán, byl Jeruzalém sjednocen a celý se stal hlavním městem Izraele. Jeruzalém je dnes sídlem izraelského prezidenta, vlády, drtivé většiny ministerstev, Nejvyššího soudu a všech dalších ústředních orgánů.

V současnosti však v izraelském hlavním městě nemá velvyslanectví žádná země světa, ambasády se nacházejí v Tel Avivu, čímž státy dávají najevo nesouhlas s tím, že Jeruzalém má být hlavním městem Izraele. Izrael je jediným státem světa, jemuž je cizinou odpíráno právo zvolit si své hlavní město, přičemž ještě absurdnější podoby tento přístup nabývá, pokud je cizími zeměmi navíc tvrzeno, že hlavním městem je Tel Aviv, ač tomu tak fakticky prostě není. Absurdita tohoto přístupu ještě více vynikne, vezme-li se v úvahu, že některé státy Izraeli upírají právo na Jeruzalém a současně formálně diplomaticky uznávají neexistující „Stát Palestina“, u něhož nemají problém s jeho nárokem na město.

Postoj USA

Přístup USA k otázce Jeruzaléma je rozpolcený. Ministerstvo zahraničí dlouhodobě odmítá uznávat toto město za hlavní město Izraele s tím, že problém Jeruzaléma musí být vyřešen až v rámci diplomatických izraelsko-palestinskoarabských jednání. Stejně tak ministerstvo odmítá přesun velvyslanectví z Tel Avivu.

Naproti tomu Kongres Spojených států již v roce 1995 přijal zákon, který přesun velvyslanectví USA v Izraeli z Tel Avivu nařizuje. Současně však je prezidentu USA dána možnost vydávat nařízení o odkladu účinnosti tohoto zákona vždy o půl roku s ohledem na „národněbezpečností zájmy USA.“ Této pravomoci od přijetí zákona zatím využili všichni prezidenti Billem Clintonem počínaje – ač ve volební kampani často slibovali opak.

K přesunu velvyslanectví USA do Jeruzaléma tak z hlediska právních formalit postačuje, aby Donald Trump za šest měsíců neprodloužil odklad účinnosti zákona.

Přijde s Trumpem změna?

Starosta Jeruzaléma předevčírem uvedl, že je v kontaktu s Trumpovým týmem a že narozdíl od předchozích prezidentů tento slib splní.

„Moje intuice mi říká, když znám lidi, slyším jeho prohlášení, že tentokrát je to jiné,“ uvedl Nir Barkat. „Spojené stát americké mají po celém světě velvyslanectví v hlavních městech s výjimkou Izraele. Je to absurdní a přesun ambasády do hlavního města židovského národa, do Jeruzaléma, je přímočará, standardní věc, kterou je třeba udělat.“

trump

Zdroj: http://eretz.cz/2016/12/trump-chce-presunout-velvyslanectvi-usa-do-jeruzalema/

Komentáře