Útok na reformní synagogu v Raananě: Výhrůžkami smrtí se zabývá policie

RAANANA – Předseda reformní kongregace v Raananě, malé obci severně od Tel Avivu, Josi Kohen našel minulý týden ve čtvrtek na budově synagogy graffiti. Nebylo to poprvé, co se komunita stala terčem vandalského útoku. Teprve když přišel až ke dveřím, zjistil, že tentokrát je to vážnější. Na prahu ležel nůž s nápisem z Maimonidových Hilchot roceach, odkazujících na židovské právo, kde se stanovuje, že je přikázáním zabít heretiky. Vedle něj byly obálky se jmény představitelů reformního směru judaismu. Údajnými bezbožníky jsou rabín Rick Jacobs – prezident Unie pro reformní judaismus, rabín Gilad Kariv – výkonný ředitel reformního hnutí v Izraeli a Anat Hoffmanová – předsedkyně organizace Ženy od Zdi, usilující o zřízení smíšeného vícekongregačního oddělení u Západní zdi. Reformní synagoga v Raananě sdružuje přes 80 členských rodin a mnoho dalších využívá jejího předškolního vzdělávání a dalších komunitních programů.

Na zdi synagogy v Raananě kdosi nastříkal sprejem nápis „Šechina (Boží přítomnost) se nikdy nevzdaluje od Západní zdi“, dále pak citát žalmu 139: „Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe? S odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé,“ a citát z knihy proroka Abdijáše.

Nejde o první případ

Nebyl to první útok na progresivní komunity během poslední doby. Tatáž synagoga v Raananě zažila podobný útok již v roce 2014. Tehdy se rovněž jednalo o nápisy na zdech. Letos v lednu se stal cílem podobného útoku i profesor Jaakov Malkin (nar. 1926) z Telavivské univerzity, izraelský představitel nenáboženské humanistické etiky a ředitel Mezinárodního institutu pro humanistický sekulární judaismus (TMURA). Útoky zůstávají nedošetřené, ke škodě celé izraelské společnosti. Ta by měla poznat pachatele a pochopit jejich jednání. Mohlo by to napomoci reflektovat ubývající ochotu k diskusi a příklon k rychlým a silovým řešením – nebo alespoň snění o radikálních činech.

Spor o Západní zeď

Jména na obálkách patří lidem, kteří počátkem listopadu zorganizovali první smíšené bohoslužby u Západní zdi. Podle vlastních slov to považují za „bezprecedentní akt občanské neposlušnosti“. U Západní zdi je totiž podle ortodoxních norem striktně oddělená mužská a ženská část. O zřízení smíšené části pro bohoslužby konzervativního, reformního a rekonstruktivního judaismu pod Robinsonovým obloukem se vede již několik desítek let nábožensko-politická diskuse.

Ta se v posledních měsících vyostřuje a obě strany – ortodoxní i progresivní – zesilují hlas i gesta. Při smíšené bohoslužbě musela od sebe oba tábory oddělit policie: Ortodoxní Židé vytrhávali účastníkům akce svitky Tóry (což policie kvalifikovala jako pokusy o krádež) a cítili se být napadeni na „svém“ území nejposvátnějšího místa judaismu. Neortodoxní byli naopak přesvědčeni, že se jen domáhají svých práv.

Odsouzení útoku

Premiér Netanjahu incident rezolutně odsoudil a řekl, že „takové činy nemají v naší svobodné společnosti místo.“ Útok odsoudila i řada náboženských skupin jako sdružení sionisticko-náboženských rabínů Tzora, i někteří představitelé ortodoxie. Problém je s těmi ortodoxními autoritami, které se k činu nevyjadřují vůbec nebo jen vyhýbavě. Mlčení v této situaci si lze snadno vyložit jako tichou podporu. Proto incidenty důrazně odsuzují i stoupenci pravicově-náboženských stran, kteří sympatiemi k progresivním proudům rozhodně nepřekypují.

Například ministr školství ze strany Židovský domov Naftali Bennett prohlásil: „Můžeme mít různé názory na zásadní témata, včetně židovského života. Nemůžeme však dopustit, aby se neshody zvrhly v násilný diskurs a výzvy, které mohou vést k fyzickému napadání lidí pro jejich víru.“ Rozpor mezi jednotlivými proudy judaismu však v Izraeli do výhrůžek a (relativně) drobných fyzických útoků přerostl už před mnoha měsíci. Zatím však jde stále ještě o ojedinělé, byť množící se, incidenty. Verbální útoky jako přirovnání reformních Židů ke skupině Mojžíšova protivníka Koracha z úst vrchního sefardského rabína Jeruzaléma před dvěma týdny nacházejí ohlas. A od silných slov k neuváženým činům bývá jen krok.

synag

Zdroj: http://www.ztis.cz/rubrika/izrael/clanek/utok-na-reformni-synagogu-v-raanane-vyhruzkami-smrti-se-zabyva-policie

Komentáře