V čele izraelské ortodoxní synagogy stanula poprvé vedle muže i žena-rabínka

JERUZALÉM – Nábožensko-sionistická kongregace v jeruzalémské čtvrti Katamon si poprvé najala do duchovní funkce ženu s titulem „rabanit“, tedy rabínka. Karmit Feintuchová je v konzervativně laděném prostředí izraelské ortodoxie naprostou výjimkou, pro ultraortodoxní prostředí i velkou část ortodoxní komunity nepřijatelnou. Přesto však Izrael pomalu kráčí ve stopách americké ortodoxie, kde od založení Yeshivat Maharat v New Yorku, prvního rabínského ortodoxního semináře ordinujícího ženy do role duchovních, se postupně začínají objevovat první ženy-rabínky i v ortodoxních kongregacích. Až doposud byl tento jev vyhrazen reformním proudům v judaismu. Benny Lau, současný rabín Rambanovy synagogy v Katamonu, prohlásil, že Karmit Feintuchová pomůže komunitě „nést větší, sladší a krásnější plody“, a dodal: „Více než polovina našeho společenství tvoří ženy, proč by tedy nemohla být v roli vůdce komunity také žena? Nespatřuji v tom žádný radikální krok.“

Karmit Feintuchová byla členy komunity v Katamonu jednomyslně schválena. Zabývat se má podle stávajícího rabína Bennyho Laua „všemi aspekty duchovního života společenství a vztahem člověka k Bohu“. Benny Lau si svůj úřad ponechává, v Rambanově synagoze tedy budou působit vedle sebe rabín i rabínka.

První průkopnicí žen v roli ortodoxních duchovních byla v Izraeli Jennie Rosenfeldová, která od roku 2015 působí v osadě Efrat na Západním břehu. Vůbec první ortodoxní ženou, která přijala titul rabínky, byla Lila Kagedanová. Do funkce rabínky ji přijala v přelomovém kroku ortodoxní komunita v americkém Randolphu ve státě New Jersey.

Nejvýznamnější organizace sdružující moderní ortodoxní rabíny – Americká rabínská rada – si v říjnu 2015 odhlasovala rezoluci, v níž potvrzuje své odmítavé stanovisko k ženám na pozici rabínek. Členové tohoto sdružení mají podle rezoluce zakázáno zaměstnávat ženy s duchovními tituly. Agudat Jisrael, sdružující ultraortodoxní Židy v Americe, vydalo prohlášení, že instituce jako Yeshivat Maharat, podporující ženy-rabínky, „zavrhují základní principy naší víry, především autoritu Tóry a učenců“.

Zdroj: http://www.ztis.cz/rubrika/nabozenstvi/clanek/v-cele-izraelske-ortodoxni-synagogy-stanula-poprve-vedle-muze-i-zena-rabinka

israel

Komentáře