V Zippori byly objeveny unikátní fresky z římské doby

Fresky z římské doby pocházející z města Zippori na severu Izraele byly objeveny na stovkách fragmentů, na nichž je možné vidět květinové a zvířecí motivy. Z Hebrejské univerzity oznámili, že to je zatím první, jediné a nejstarší svědectví o používání zvířecích motivů na freskách z počátku 2. stol. o.l.
Stovky nalezených úlomků patří k bývalým nástěnným malbám (fresky) zobrazujícím květiny, zvířata a geometrické obrazce. Tyto úlomyky byly objeveny v Národním parku Cipori archeology Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Na univerzitě hovoří o tom, že tyto nálezy vnesly nové světlo do studia starověkého města Cipori, které bylo význačným střediskem galilejských Židů v římské a byzantské epoše. Artefakrty byly nalezeny během archeologické sezóny 2015/16 sezóny skupinou archeologů pod vedením profesora Ze’eva Weisse z Archeologického ústavu Hebrejské univerzity. Vykopávky byly zasvěceny památce Ursuly Johanny a Fritze Wernera Blumnenthala z Perthu v Austrálii. Vědci z Hebrejské univerzity uvedli, že fresky zdobily monumentální dům, který byl postaven na počátku 2. století o.l. severně od hlavní sloupové ulice Decumanus, která procházela městem z východu na západ a pokračovala až k úpatí akropole. Dosud probíhající vykopávky zatím neodhalily archeologům k jakým účelům tato velká budova sloužila. Na co však mají archeologové odpověď, je to, že se jednalo o důležitou veřejnou budovu. Uprostřed budovy bylo kameny dlážděné nádvoří, na jehož okrajích stály sloupy pokryté štukou. Na západ a na sever od nádvoří se nalezly kvalitně vybudované podzemní rezervoáry na vodu.

Ve 3. století byla z neznámých důvodů monumentální budova rozebrána a na jejím místě byla postavena jiná větší budova, která taktéž sloužila veřejným záležitostem. Zbytky tohoto domu se našly během letošní archeologické sezóny. Zdi monumentální budovy z počátku 2. století byly rozberány až do základů. Kameny a úlomky fresek, z nichž jsou některé barevné, byly „pohřbeny“ pod podlahou nové budovy, jejíž zbytky archeologové nyní odkrývají. Na freskách, jejichž fragmenty archeologové objevili jsou vyobrazeny havy býka, lva, ptáka, zadní běhy tygra a též lidské tělo.
Cipori bylo město věrné římské vládě i během velkého přotiřímského povstání v letech 66-73 o.l. Proto po jeho porážce získala postavení „Polisu“ a počátkem 2. století začal její velký rozvoj.

CIPORI-Freska-4

Zdroj: http://eretz.cz/2016/08/v-zippori-objeveny-unikatni-fresky-z-rimske-doby/

Komentáře