Vánoce se týkají Krista!

„…uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu…“ Matouš 2:11

Narodil se ve velmi skromném prostředí, ale nebe nad ním bylo naplněno písněmi andělů. Jeho místem narození byl chlév pro dobytek, ale hvězda přivedla bohaté a vznešené ze vzdálenosti tisíce mil, aby ho uctívali. Jeho narození bylo v protikladu se zákony života a Jeho smrt byla v protikladu se zákony smrti, ale neexistuje větší zázrak než Jeho narození, Jeho život, Jeho smrt, Jeho vzkříšení a Jeho učení. Nevlastnil žádná obilná pole, ani rybářské oblasti, ale prostřel stůl pro pět tisíc lidí a měl chléb a ryby, které byl ochoten darovat. Nikdy nestál na drahých kobercích, ale chodil po vodě a ta Ho udržela. Jeho ukřižování bylo největším zločinem všech dob, ale z Boží perspektivy menší cena nemohla umožnit naše vykoupení. Když zemřel, jenom několik lidí se trápilo nad Jeho smrtí, nicméně Bůh zavěsil černý přehoz přes slunce. Ti, kteří Ho ukřižovali, se netřásli kvůli tomu, co udělali, ale třásla se země pod nimi. Hřích se Ho nikdy nedotknul. Úplatnost se nikdy Jeho těla nemohla přichytit. Hlína, která zrudla jeho krví, si nemohla nárokovat Jeho smrtelné tělo. Kázal evangelium přes tři roky. Nenapsal žádnou knihu. Neměl žádný hlavní stan a nevytvořil organizaci. Ale po dvou tisících letech je centrální postavou lidských dějin, trvalým tématem všech kázání, středem, kolem kterého se otáčejí věky, a je tím jediným Vykupitelem lidské rasy. V tomto období oslav a dávání dárků se připojme k mudrcům, kteří „padli na zem, klaněli se mu…“ (Matouš 2:11). Pamatujme na to, že vánoce se týkají Krista!

Zdroj: http://www.spkd.cz/2010/12/slovo20101224/

Komentáře