Výtvarnice Alexandra Hejlová: Již šestým rokem zřizuje své dětské centrum na Letné.

Známá výtvarnice Alexandra Hejlová, jejíž obraz má i Michael Douglas, se věnuje i pedagogické činnosti. Téměř šestým rokem zřizuje své dětské kulturní centrum na Letné. 

Jak a kdy vzniklo Vaše dětské centrum?

Dětské kulturní centrum vzniklo před 5 lety a již se blížíme k šesté sezóně. Neskutečně to utíká.

Co Vás k tomu motivovalo?

To je taková složitější otázka, ale ve stručnosti, již před několika lety jsem dostávala otázky s nabídkami, zda bych nemohla učit malbu a dávat soukromé hodiny dětem, ale i dospělým. A jak šel čas, nakonec z toho vzniklo toto centrum, mé druhé dítě. Práci s dětmi miluju, tam vidíte, že vaše práce má nějaký smysl.

Jaká je náplň tohoto zařízení?

Už z názvu vyplývá, že je to kulturní centrum a o to tady také jde! Z pozice výtvarníka, mohu děti učit malbě, grafice, práci s hlínou, designérskou tvořivost. Tím zároveň zmírňujeme projevy možné dyspinxie, specifické poruše výtvarných dovedností. To vše je přizpůsobeno dětem předškolního věku! Dále pak jednou týdně můj muž – muzikant Jindřich Kraus učí děti zpívat naše národní písně, seznamuje je s hudebními nástroji a zkrátka pravidelně muzicíruje. Každý čtvrtek k nám chodí speciální pedagog ze ZŠ Korunovační, Bc. Dáša Mikešová. Ta s dětmi pracuje od loňského jara, kdy máme opravdu i tu předškolní výchovu, tj. motorika, psychohygiena, atd! Nyní mám v centru další posilu mého týmu, a tou je pedagog volného času a zároveň student speciální pedagogiky, Ondřej Syrový! Poslední, s čím bych se ráda pochlubila je nová spolupráce s Charitou dětem, s paní Janou Pletněvovou, která velmi podporuje mou práci a pomáhá!!!!

Jak jste již zmínila, Vaše centrum spolupracuje se ZŠ Korunovační…

Se ZŠ Korunovační spolupracuji od samého počátku otevření mého centra a s panem ředitelem Mgr. Tomášem Komrskou pořádáme například právě autorské výstavy dětí. Spolupráci jsme dále rozšířili, že se děti z centra mohou v ZŠ Korunovační stravovat a připravili mi pro děti fantastické podmínky i prostředí! Ráda bych podotkla, že pan ředitel Komrska je neskutečný jako člověk, který pro školu a děti dýchá, a proto si ho nesmírně vážím za jeho práci!

Celá škola je naprosto výjimečná, učitelé naprosto skvělí a jsem hrdá a vděčná i za to, že má dcera může tuto školu navštěvovat. Vím, že má kvalitní vzdělání, na kterém nám velice záleží! Spolupráce s touto školou je velmi pro mě důležitá.

Jste známá především jako výtvarnice. Co Vás dovedlo k pedagogické činnosti?

Jak jsem se již zmínila, velmi mě lákala práce s dětmi a je nádherné předávat dětem zkušenosti. Jak mě již učili od mého dětství, akademičtí sochaři a výtvarníci Hudečkovi, na které nikdy nezapomenu, tak i já dnes mohu předávat něco, co umím Kdoví, třeba jednou o jednom z nich ještě uslyšíme.

Jakou máte vizi s dětským centrem?

Ráda bych, byť je cesta někdy velmi trnitá a svízelná, v práci v centru pokračovala a naopak ho ještě více rozvíjela v jeho činnosti!

-spyta-

 

Komentáře