Z deníku Simony Barbry: Coronavirus, Odvaha a Kreativita

To, co se teď děje je pro mnoho firem, podnikatelů, živnostníků, profesí a rodin zlý sen. Ještě před pár týdny by nám podobný scénář připadal jako absurdní akční sci-fi. Kde jsou nějací rytíři – zachránci, kteří by si věděli rady? Nejsou. Nebo jich je málo. Klasický rytíř staví na dvou pilířích: m o u d r o s t a o d v a h a . Ta t o komplementarita se ale většinou nenachází u jednotlivce, najdeme ji spíš v týmech! Rytíři mají kodex ctnosti a ten je pro ně vyšší než boží zákon… Paradoxně tyto ctnosti zdobí více ženy. Když jde o přežití, orientují se ženy v situaci rychleji. Mobilizují síly, spolupracují, improvizují, zasedají k šicím strojům. Tváři v tvář smrti vnímáme práci lékařů, učitelů a pomáhající profesí jinak. Náhle jejich společenská potřeba nastavuje zrcadlo našim hodnotám. Žili jsme – až doteď ve velice bezpečné době. Adorujeme bezpečí. Odvaha se necení! Ale jsme připraveni nést následky? Moc všem doporučuji alespoň prolistovat knihu geniálního autora: Nassima Nicolase Taleba – Antifragilita, jak vytěžit z nahodilost neurčitosti a chaosu. “Tak jako pevnost našich kostí vzrůstá, jsou-li namáhány, tak i my můžeme těžit z hrůzu nahánějící nejistoty, volatility a zmatku”. Tím že nahodilé a nejisté stavy potlačujeme, tím je fragilizujeme: ekonomika, politika, vzdělávání, zdraví …. Téměř vše, co je vytvořeno “shora dolů” věci fragilizuje, vhodná míra stresu a chaosu jim naopak prospívá. Podle Taleba je největším fragilizátorem a strůjcem krizí – neochota “nasadit vlastní kůži”. Čím dokonalejší a větší je systém, tím je křehčí a fragilnější. Metody řízení rizik, poměřovaní a předvídání událostí často vycházejí z metodik, které nikdy nefungovaly. Systém se neustále optimalizuje a efektivizuje bez ohledu na to, co se děje “venku”. Reagujeme až na kolaps systému. Byla jsem zrovna u klienta, když se vyhlásilo uzavření škol a mluvilo se o možnosti uzavření restaurací…Netušili jsme, že to opravdu nastane a že to bude trvat tak dlouho. Můj klient je ředitel sítě ubytovacích a stravovacích zařízení, tatínek dvou školou povinných dětí. Následoval ukázkový souboj konstruktivní a destruktivní komunikace. Na jedné straně snaha řešit vše v klidu s co nejmenším zlem. Na druhé straně strachový vzorec: to není náš problém, my za to nemůžeme, proč na to máme “doplácet” my, to je “překážka na straně zaměstnavatele. Proč nemáme roušky? Jak to, že jste nezajistili dezinfekční gely? Koho potrestáme? Stačí jeden takový “travič” studánky” aby svými toxickými řečmi minimálně přiotrávil i zbytek týmu, nastartoval strach a konspirační teorie. Na Corona virus nebyl nikdo připravený. Nejsme zvyklí čelit podobným hrozbám. Ignorujeme a podceňujeme to, “co se nás netýká” a odmítáme věci vidět v souvislostech. Rozhodli jsme se žít globálně, to také znamená převzít globální odpovědnost. Na mikrobiální rezistenci umře ročně 700000 lidí. Nové nemoci (včetně civilizačních), rezistence na léky, migrace (nejen uprchlická, ale také businessová,) radikalizace společnosti a s ní i rostoucí populismus…. budou mít zřejmě něco společného s globalizací a neochotou za to převzít odpovědnost. Potřebujeme komunikovat napříč. A slyšet se vzájemně! Potřebujeme se zaměřit na principy! Na to, co dává smysl a co NE! Předávat fakta efektivně! Ve školách i ve firmách často nepřipravujeme mládí na budoucnost, ale na minulost. Kreativita a kritické myšlení jsou nejdůležitějšími dovednostmi současnosti, přesto jsou popelkami v systému firemního a koncepčního vzdělávání. Bojíme se chyb! Bojíme se kritiky! Zvědavost často považujeme za drzost, místo, abychom ji podpořili! Zvědavost popírá strach (z neznámého), je to jiné nastavení mysli, aktivuje jiné vzorce chování, jiné reakce – otevírá možnostem. Zvědavost a zvídavosti vedou ke kritickému myšlení, popírají zavedené domněnky. Už Albert Einstein řekl, že představivost je důležitější než vědomosti. Musíme trénovat odvahu vzít kůži na trh. Pojďme si přiznat, na čem opravdu záleží. A to je zdraví, vzájemná pomoc, sounáležitost/soucit, rodina, pozitivní přístup, zvídavost, představivost, odolnost a disciplína, tedy to, z čeho se skládá KREATIVITA.

Simona Barbry

Komentáře