Zástupce ombudsmana Křeček: Srovnávat příchod uprchlíků s emigrací po r. 1968 a pod. je znakem omezenosti a hlouposti.

Jak hodnotíte činnost Martina Konvičky v oblasti boje proti islámu a jak naopak hodnotíte činnost Adama Bartoše a jeho Národní demokracie?

Považuji činnost obou pánů za politicky  neužitečnou z dvou důvodů Jednak nelze zakázat víru, nelze zakazovat náboženství jen je možné zakazovat  projevy, které porušují zákon, ale to je něco zcela jiného než „nechceme islám“. A za druhé  účast v politice vyžaduje poněkud širší pohled na společnost a její problémy než odmítání jedná věci: co rozpočet, životní prostředí, právo? Na to musí mít politické strana nějaký názor a ne jen opakovat jednu myšlenku.

Chystáte se politicky angažovat v Bloku proti islámu?

Moje postavení mne ze zákona  zakazuje  aktivní účast v politice, ale i kdyby tomu tak nebylo rozhodně bych dal přednost spíše tradičním, komplexnějším stranám než  jednorázovým projektům….

IVČRN vyzvalo vládu k uzavření hranice před nelegálními imigranty. Co si o tom myslíte?

Pokud jde o migranty, ukázal tento problém, že Evropa nemá k dispozici politiky, kteří by byli schopni řešit  takto složité záležitosti. Promeškali jsme dobu na klidné a nenásilné řešení, obávám se, že  dnes  nás čekají jen tvrdé zásahy, kterých jsme se při rozumné politice mohli vyhnout.

Souhlasíte s výstavbou uprchlických táborů?

Uprchlické tábory jsou jen  nepatrným problémem ve srovnání s tím, co budeme muset řešit v krátké budoucnosti.

Jaký předpokládáte další vývoj s nelegálními imigranty?

Problém je v tom, že mnozí si neuvědomují, že máme co činit s problémem zcela novým,  se kterým se Evropa dosud – v dohledné historii – nesetkala. Srovnávat toto s emigrací po r. 1968 a pod. je znakem omezenosti a hlouposti. Nové problémy vyžadují nová řešení, kde již nevystačíme s naším dosud běžným pochopením pro potřeby lidí v nouzi. Jde již o zásadní otázky  naší existence, našeho způsobu života…O nic více a o nic méně.

JUDr. Stanislav Křeček, zástupce ombudsmana, 26.8. 2015

krecek

Komentáře