Zastupitel Hausenblas (PRO! Ústí): Je třeba zejména učinit jasný rozdíl mezi azylanty, uprchlíky a ekonomickými migranty.

Zastupitel Ústí nad Labem za PRO! Ústí a podnikatel Martin Hausenblas o uprchlické krizi

Jste pro přijímání uprchlíků?

Je třeba zejména učinit jasný rozdíl mezi azylanty, uprchlíky a ekonomickými migranty. Azylant je člověk, kterému v jeho zemi hrozí pronásledování, či smrt z důvodů jeho názoru, či postojů. Takový člověk projde imigračním procesem a získá schengenské vízum a může se pak volně pohybovat po území EU. Speciální finanční zdroje pak umožní jeho podporu do začátku i bezproblémové začlenění. Uprchlíkem je člověk, který je ze svého domova vytlačen například válečným konfliktem. Po urovnání konfliktu se pak vrací na původní místo. V tomto případě je třeba na bezpečném území budovat uprchlické tábory a zajistit uprchlíkům základní podmínky k přežití, současně je třeba intervenovat v místě konfliktu a směrovat k následné repatriaci uprchlíků do své vlasti poté, co přestane existovat akutní nebezpečí ohrožení jejich života. Uprchlické tábory je třeba budovat co nejblíže místu konfliktu v bezpečné zóně s ohledem na podobné kulturní prostředí a také výši logistických a dalších nákladů. V tomto případě se jedná o humanitární pomoc a na takové by se měla podílet spojenými silami celá Evropská unie. Poslední kategorii jsou tzv. ekonomičtí migranti. Tito se snaží dostat na území EU za vidinou nalezení lepšího života. Jelikož naše demografická křivka ukazuje jasný trend stárnutí populace, je řízená imigrace naprosto žádoucí. Jedině tak lze udržet rovnováhu v ekonomice. Bohužel Evropská unie nemá v současnosti nastavena společná pravidla pro imigraci, která by byla srozumitelná jak pro imigranty, tak pro občany unie. Mám na mysli například úroveň vzdělání, kvalifikaci, která odpovídá požadavkům trhu práce a další podmínky jako je zdravotní stav, bezúhonnost atd. Pokud imigrant nerespektuje státní hranice, neodpovídá profilu preferovaných profesí, nebo nesplňuje další podmínky, jako je například roční kvóta. Není možné jeho žádosti vyhovět a v tom případě musí opustit území EU. Neřízený pohyb ekonomických migrantů po území EU a nedůrazný, či nesystémový postup zvedá oprávněně hladinu obav mezi občany členských států, tyto strachy vytvářejí prostor pro extremismus a populismus. Obecně se domnívám, že EU má působit podpůrně v okolních zemích, aby mírnila tendence pro ekonomickou migraci. Snaha vyřešit problémy třetích zemí formou otevření své náruče je zcela chybný krok, který povede pouze k rychlé eskalaci napětí. Klíčový je jasný a zásadní postoj a stanovení pravidel imigrační politiky, která budou jasná a srozumitelná jak pro migranty, tak pro obyvatele EU.

Správné nastavení je podle mne takové, které nechává občanům členských států jistotu kulturního ukotvení. Je třeba jasně vyžadovat zásady chování a zvyky včetně přizpůsobení imigrujícího obyvatelstva (znalost jazyka, respekt kulturních a náboženských zvyklosti, majoritní domovské populace..) Evropská unie je kulturně natolik diversifikována, že nemůže být pro dotyčného problém najit si zemi, kde zakotví. Pokud přisel do naší země proto, aby se mu lépe žilo, musí akceptovat naše specifika a podmínky. Pokud k tomu není ochoten, může využít svého práva se vrátit domu. Jednou z podmínek je například naučení se jazyku. Pokud chce dotyčný získat trvalý pobyt, musí projit zkouškou znalosti jazyka.

Jak hodnotíte činnost Adama Bartoše a jeho Národní demokracie, nezdají se Vám jeho aktivity fašistické?

Pan Bartoš je extrémista a je nebezpečný. To, co dělá je za hranicí zákona a měl by za to být stíhán. Pokud ne, dáváme jako společnost signál, že takovéto jednáni je tolerováno, což povede k nárůstu extremismu.

Vidíte v příchodu uprchlíků nějaké nebezpečí?

Ano, tak jak je to „neřízeno“. Nyní to nemůže dopadnout dobře. V tuto chvíli EU říká, že dveře jsou otevřené, jestli chcete do Evropy, tak nyní. Důsledky vidíte na rostoucí vlně migrace, která brzy bude řešitelná pouze za pomoci vojenské sily.

Souhlasíte s výstavbou uprchlických táborů?

Ano pokud slouží pro humanitární účely, tak co nejblíže zdroji krize, podílet se musí všechny státy EU na krytí nákladů. Pro migranty pak tábory, kde budou internováni do doby posouzeni oprávněnosti pobytu, v případě neoprávněnosti pobytu pak přistoupit k repatriaci a zákazu pobytu.

Jaký předpokládáte další vývoj s „nelegálními“ imigranty?

Dojde k eskalaci napětí, které povede ke krveprolití, bude nasazena vojenská síla, následně dojde k nastavení společné imigrační politiky a k repatriaci ekonomických běženců, kteří neprojdou imigračními kriterii zpátky do jejich vlasti. Po ustálení humanitárních krizí se uprchlíci navrátí z uprchlických táborů na hranicích EU zpět do vlasti.

Podle mého názoru není projekt EU dokončen, není možné mít na jedné straně Schengenský prostor a na druhé straně nejednotnou imigrační a zahraniční politiku. Věřím, že dokončení těchto mechanismů nám napomohou.

Martin Hausenblas MBA, zastupitel Ústí nad Labem, 27.8.2015

hausenblas

Komentáře